Pismo Ministra Zdrowia dotyczące stanowiska NRPiP w sprawie projektu zarządzania koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży.

Załączniki:
1.  Pobierz pismo.pdf