Rozszerzenie kompetencji pielęgniarek i położnych- spotkanie z min. Markiem Tombarkiewiczem.