REGULAMIN KOMISJI SOCJALNO-BYTOWEJ

REGULAMIN KOMISJI SOCJALNO-BYTOWEJ PRZY OKRĘGOWEJ RADZIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 97/VII/2016 z dnia 17.02.2016 r. Regulamin Komisji Socjalno-Bytowej Wniosek o przyznanie zapomogi