Wpływ projektu ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej na funkcjonowanie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych