Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

podjęte w dniu 14 maja 2020 r.:

 

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS. 

 1. NIPiP udostępniła na stronie nipip.pl dla zarejestrowanych pielęgniarek i położnych możliwość zweryfikowania i wydruku aktualnego statusu  z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.
 1. NIPiP przekazuje informację dotyczącą III etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 w zakresie funkcjonowania uczelni wyższych kształcących pielęgniarki i położne. (https://nipip.pl/wazna-informacje-dla-studentow-pielegniarstwa-i-poloznictwa/ )
 1. NIPiP dwukrotnie zwracała się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej rozliczania świadczenia – edukacji przedporodowej realizowanej przez położną POZ. NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia
  z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. (pismo w załączeniu)
 1. NIPiP interweniowała do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań zmierzających do opracowania wytycznych dla pielęgniarek
  i położnych sprawujących opiekę w izolatoriach.
  Minister wskazał,
  że wytyczne dostępne są ma stronie rządowej gov.pl:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzaj 

 1. Przekazujemy informacje, które są dostępne na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( https://uodo.gov.pl/ ):
 • sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19
 • rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych.
 1. Przekazujemy informację NFZ dotyczącą uruchomienia działalności punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV2 (https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/ruszylo-ponad-100-punktow-wymazowych-dla-osob-z-kwarantanny,7719.html )

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIK