Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

podjęte w dniu 15 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS. 

  1. Apel Prezes NRPiP do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dostępności refundowanych przez NFZ badań na obecność wirusa SARS-CoV-2

https://nipip.pl/apel-prezes-nrpip-do-ministra-zdrowia-w-sprawie-zapewnienia-dostepnosci-refundowanych-przez-nfz-badan-na-obecnosc-wirusa-sars-cov-2/

  1. Informujemy o psychologach Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych którzy pomagają w trudnych chwilach pielęgniarkom i położnym https://nipip.pl/psycholog-na-dyzurze-nipip/
  1. Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 15 maja br. https://nipip.pl/wp-content/uploads/2020/05/20200515_NIPiP_akty-prawne.docx

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIK