Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 30 lipca 2020 r.:

.Przekazanie środowisku zawodowemu informacji o wznowieniu kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych w dobie COVID-19; procedurach dotyczących odwiedzin pacjentów przebywających w szpitalach lub ZOL-ach; aktualizacji procedur dla pielęgniarek i położnych na czas trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

  1. Przekazanie monitoringu aktów prawnych przygotowany na dzień 30 lipca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIK