Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 31 lipca 2020 r.:.

  1. Wniosek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Przewodniczącej Senackiej Komisji Zdrowia o wykreślenie pkt 1 w art. 13 ustawy z dnia 24 lipca 2020 r o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (druk senacki nr 169), w którym wprowadzono nowe kompetencje zawodowe położnej, będące de facto kompetencjami właściwymi dla zawodu pielęgniarki.
  2. Przekazanie monitoringu aktów prawnych przygotowany na dzień 31 lipca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIK