APEL NR 5
DELEGATÓW XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY
Z DNIA 11 MARCA 2016 r.

w sprawie przenoszenia pielęgniarek na inne oddziały
Delegaci XXVII OZPiP w Łomży wyrażają sprzeciw przeciwko stosowanym praktykom przenoszenia pielęgniarek i położnych na inne stanowiska pracy przez kierowników podmiotów leczniczych.
Skutkuje to tym, że pielęgniarki i położne, które posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe przerzucane są w inne miejsca pracy w całym szpitalu i zmuszane są do wykonywania pracy niezgodnie z posiadaną specjalizacją.
Stosowane praktyki wpływają niekorzystnie na psychikę, odbierane to jest jako poniżanie, ośmieszanie nas i wpływa to niekorzystnie na wykonywaną przez nas pracę.

APEL NR 5