APEL NR 8
DELEGATÓW XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY
Z DNIA 11 MARCA 2016 r.

w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki i położne

Delegaci XXVII OZPiP w Łomży apelują do dyrektorów zakładów o przekazanie informacji, czy zakłady pracy otrzymują dodatkowe środki z NFZ z powodu podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki i położne w danym zakładzie.
Delegaci XXVII OZPiP w Łomży proszą o udzielenie informacji czy w kontrakcie podpisanym z NFZ są dodatkowe środki przyznane dla zakładu pracy z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki i położne.
Należy podkreślić, że szkolenia podyplomowe pielęgniarek i położnych przynoszą korzyści zarówno dla personelu medycznego, który podnosi swoje kwalifikacje jak również dla podmiotów leczniczych, gdyż pozyskują coraz lepiej wykwalifikowana kadrę.

APEL NR 8

.