Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Archiwum 2023 Posiedzenia ORPiP i Prezydium

ORPIP 29 kwietnia 2023

Uchwała Nr 14/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie: terminów posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium ORPiP  w Łomży na VIII kadencję

Do Pobrania:

Uchwała Nr 14/VIII/2023

ORPiP 28.02.2023 r.

 1. Uchwała Nr 1204/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 luty 2023 r. w sprawie: przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 1205/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 luty 2023 r. w sprawie:      przyznania bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu   Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 1. Uchwała Nr 1206/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 luty 2023 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 1. Uchwała Nr 1207/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 luty 2023 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego za wykonywanie dodatkowych czynności przy przygotowaniu i realizacji kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych w okresie 03 listopada – 22 grudnia 2022
 1. Uchwała Nr 1208/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  28 luty 2023 r. w sprawie  spłaty części kredytu inwestycyjnego na zakup lokalu z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie działalności ustawowej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 1209/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia 28 luty 2023r. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 1. Uchwała Nr 1210/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 luty 2023 r. w sprawie  podwyższenia wysokości nagrody emerytalnej dla pielęgniarek i położnych odchodzących na emeryturę będących członkami samorządu
 1. Uchwała Nr 1211/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 luty 2023 r. w sprawie zatwierdzenia materiałów na VIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i  Położnych
 1. Uchwała Nr 1212/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  28 luty 2023 r. w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji Koordynatora w projekcie „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”
 1. Uchwała Nr 1213/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 luty 2023 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych do kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych
 1. Uchwała Nr 1214/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 luty 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do kursów specjalistycznych
 1. Uchwała Nr 1215/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 luty 2023 r. w sprawie pokrycia kosztów  cateringu z tytułu organizacji szkolenia  „Leczenie ran to umiejętność terapii: opatrunki nowoczesne, NPWT i kompresjoterapia

 

Prezydium ORPiP 20.01.2023 r.

 1. Uchwała Nr 1194/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie  wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 2. Uchwała Nr 1195/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/prawo wykonywania zawodu położnej na określony zakres czynności, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz wpisania do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 3. Uchwała Nr 1196/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 4. Uchwała Nr 1197/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia  2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 5. Uchwała Nr 1198/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 6. Uchwała Nr 1199/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych
 7. Uchwała Nr 1200/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 8. Uchwała Nr 1201/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie  częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 9. Uchwała Nr 1202/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 10. Uchwała Nr 1203/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie zapytania ofertowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyłonienia realizatorów kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych realizowanych w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer07.01.00- 00-0004/22.

Ogłoszenia

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Reklama Magazynu Pielęgniarki i Położnej[1252]

Aktualności

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

OIPiP i Prezydium

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

Galeria

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

Do pobrania

Druki i pliki do pobrania

Dane podstawowe

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

Facebook

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

Organy Izby

Organy Izby VII kadencji.

 

Szukaj

Wyszukaj informacje na stronie

Licznik odwiedzin