Archiwum - Posiedzenia ORPiP i Prezydium 2018

POSIEDZENIE PREZYDIUM ORPIP 16.12.2020 r.

 1. Uchwała Nr 882/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 883/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 3. Uchwała Nr 884/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie  wpisu pielęgniarza do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 4. Uchwała Nr 885/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie  wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową  Radę Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 5. Uchwała Nr 886/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 grudnia 2020 r. w sprawie wykreślenia położnej z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 6. Uchwała Nr 887/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wygaszenia prawa wykonywania zawodu  pielęgniarek/położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 7. Uchwała Nr 888/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Socjalno-Bytowej działającej przy  Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych  w Łomży  na rok 2021
 8. Uchwała Nr 889/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do spraw Przeszkoleń działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych  w Łomży  na rok 2021
 9. Uchwała Nr 890/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia księgowej
 10. Uchwała Nr 891/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie prenumeraty czasopisma dla potrzeb OIPiP w Łomży na rok 2021
 11. Uchwała Nr 892/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zakupu kalendarzy
 12. Uchwała Nr 893/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 13. Uchwała Nr 894/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 14. Uchwała Nr 895/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków   OIPiP w Łomży
 15. Uchwała Nr 896/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie  przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 16. Uchwała Nr 897/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 17. Uchwała Nr 898/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 18. Uchwała Nr 899/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 19. Uchwała Nr 900/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 20. Uchwała Nr 901/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19

POSIEDZENIE PREZYDIUM ORPIP 16.11.2020 r.

 1. Uchwała Nr 872/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 2. Uchwała Nr 873/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 3. Uchwała Nr 874/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 listopada  2020 r. w sprawie: wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 4. Uchwała Nr 875/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 listopada  2020 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 5. Uchwała Nr 876/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 listopada  2020 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 6. Uchwała Nr 877/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 listopada 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 7. Uchwała Nr 878/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 listopada 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 8. Uchwała Nr 879/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 listopada 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 9. Uchwała Nr 880/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 listopada 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 10. Uchwała Nr 881/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 listopada 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych

POSIEDZENIE PREZYDIUM ORPiP 07.10.2020

 1. Uchwała 849/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała 850/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu zarażonego Covid-19
 3. Uchwała 851/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 4. Uchwała 852/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia 07 października 2020 r. w sprawie  przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 5. Uchwała 853/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 6. Uchwała 854/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 7. Uchwała 855/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października  2020 r. w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 8. Uchwała 856/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 9. Uchwała 857/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 10. Uchwała 858/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 11. Uchwała 859/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 12. Uchwała 860/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 13. Uchwała 861/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 14. Uchwała 862/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 15. Uchwała 863/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 16. Uchwała 864/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 17. Uchwała 865/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 18. Uchwała 866/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 19. Uchwała 867/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 20. Uchwała 868/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 21. Uchwała 869/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 22. Uchwała 870/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 23. Uchwała 871/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 07 październik 2020 r. w sprawie przedłużenia umowy oraz pokrycia kosztów platformy internetowej IBUK LBRA dla potrzeb pielęgniarek i położnych OIPiP w Łomży na rok 2021

POSIEDZENIE ORPiP 10.09.2020

 1. Uchwała 829/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała 830/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała 831/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała 832/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpis  do rejestru pielęgniarek i położnych
 5. Uchwała 833/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 6. Uchwała 833/1/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 7. Uchwała 834/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania nowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 8. Uchwała 835/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych
 9. Uchwała 836/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych
 10. Uchwała 837/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych 
 11. Uchwała 838/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 12. Uchwała 839/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 13. Uchwała 840/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu zarażonego Covid-19
 14. Uchwała 841/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 15. Uchwała 842/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie odmowie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 16. Uchwała 843/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 17. Uchwała 844/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 18. Uchwała 845/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie braku możliwości przeprowadzenia okręgowego zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 19. Uchwała 846/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie planu finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży na rok 2020   
 20. Uchwała 847/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia pracownikowi ds. rejestru pielęgniarek i położnych
 21. Uchwała 848/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia pracownikowi biura OIPiP w Łomży

POSIEDZENIE PREZYDIUM ORPiP 22.07.2020 r.

 1. Uchwała Nr 821/VII/2020 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 822/VII/2020 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 823/VII/2020 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała Nr 824/VII/2020 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 5. Uchwała Nr 825/VII/2020 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 6. Uchwała Nr 826/VII/2020 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 7. Uchwała Nr 827/VII/2020 w sprawie zakupu komputera/laptopa na potrzeby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 8. Uchwała Nr 828/VII/2020 w sprawie zakupu oprogramowania do komputera/laptopa na potrzeby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży

POSIEDZENIE ORPiP 26.06.2020 r.

 1. Uchwała Nr 803/VII/2020 w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 2. Uchwała Nr 804/VII/2020 w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 3. Uchwała Nr 805/VII/2020 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz    wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała Nr 806/VII/2020 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 5. Uchwała Nr 807/VII/2020 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych 
 6. Uchwała Nr 808/VII/2020 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych 
 7. Uchwała Nr 809/VII/2020 w sprawie wykreślenia położnej z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych 
 8. Uchwała Nr 810/VII/2020 w sprawie wydania duplikatu utraconego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 9. Uchwała Nr 811/VII/2020 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 10. Uchwała Nr 812/VII/2020 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 11. Uchwała Nr 813/VII/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży za  2019 rok
 12. Uchwała Nr 814/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 13. Uchwała Nr 815/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 14. Uchwała Nr 816/VII/2020 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 15. Uchwała Nr 817/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 16. Uchwała Nr 818/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 17. Uchwała Nr 819/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 18. Uchwała Nr 820/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu

POSIEDZENIE ORPiP 25.05.2020 r

 1. Uchwała Nr 802/VII/2020 w sprawie zmiany zatrudnienia oraz wynagrodzenia Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży

POSIEDZENIE ORPiP 16.04.2020 r.

 1. Uchwała Nr 800/VII/2020 w sprawie zerwania lokaty na rozdysponowania środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie szpitali i placówek w związku z trwającą epidemią COVID-19
 2. Uchwała Nr 801/VII/2020  w sprawie zmiany  formy zatrudnienia Radcy Prawnego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży

POSIEDZENIE ORPiP 14.03.2020 r.

 1. Uchwała Nr 798/VII/2020 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia psychologa na potrzeby członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 2. Uchwała Nr 799/VII/2020 w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu zarażonego Covid-19

POSIEDZENIE ORPiP 03.03.2020 r

 1. Uchwała Nr 769/VII/2020 w sprawie wykreślenia położnej z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 2. Uchwała Nr 770/VII/2020 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 3. Uchwała Nr 771/VII/2020 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 4. Uchwała Nr 772/VII/2020 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 5. Uchwała Nr 773/VII/2020 w sprawie zatwierdzenia materiałów na VIII Sprawozdawczo- Wyborczy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i  Położnych
 6. Uchwała Nr 774/VII/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Problemowych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  na rok 2020
 7. Uchwała Nr 775/VII/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na rok 2020
 8. Uchwała Nr 776/VII/2020 w sprawie w sprawie pokrycia kosztów związanych z organizacją VIII sprawozdawczo- wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 9. Uchwała Nr 777/VII/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Pielęgniarka/Pielęgniarz, Położna /Położny Zasłużona/y dla Zdrowia”
 10. Uchwała Nr 778/VII/2020 w sprawie powołania stałej Kapituły Konkurs „Pielęgniarka/Pielęgniarz, Położna /Położny Zasłużona/y dla Zawodu”
 11. Uchwała Nr 779/VII/2020 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 12. Uchwała Nr 780/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 13. Uchwała Nr 781/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 14. Uchwała Nr 782/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 15. Uchwała Nr 783/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 16. Uchwała Nr 784/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 17. Uchwała Nr 785/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 18. Uchwała Nr 786/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 19. Uchwała Nr 787/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 20. Uchwała Nr 788/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 21. Uchwała Nr 789/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 22. Uchwała Nr 790/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 23. Uchwała Nr 791/VII/2020 w sprawie odrzucenia wniosku częściowego pokrycia kosztów kształcenia z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 24. Uchwała Nr 792/VII/2020 w sprawie zatrudnienia psychologa na potrzeby członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 25. Uchwała Nr 793/VII/2020 w sprawie zmiany terminu zjazdu sprawozdawczego VII kadencji wyborczo-budżetowego na VIII kadencję oraz  powołania komitetu organizacyjnego
 26. Uchwała Nr 794/VII/2020 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 27. Uchwała Nr 795/VII/2020 w sprawie skierowania na przeszkolenie położnej, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 28. Uchwała Nr 796/VII/2020 w sprawie powołania komisji do spraw norm zatrudnienia
 29. Uchwała Nr 797/VII/2020 w sprawie zmian w regulaminie Komisji Socjalno – Bytowej