Archiwum - Z życia izby 2018

1. /05.01.2018r/ – Spotkanie Świąteczne w PWSiP zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspólnoty polska oddział Łomża, tematem spotkania była działalność charytatywna i opieka paliatywna, którą przedstawiła siostra zakonna Michaela Rak, założycielka pierwszego na Litwie hospicjum im. bł. Sługi Bożego ks.Michała Sopoćki – w spotkaniu udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska

2. /30.01.2018r/ – Spotkanie młodych pielęgniarek i położnych z Dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego w Łomży dotyczące problemów nowozatrudnionych pracowników z udziałem Przewodniczącej OIPiP w Łomży Izabelą Metelską

3. /31.01.2018r/ – Spotkanie Przewodniczącej OIPiP w Łomży Izabeli Metelskiej z Dyrekcją i Pielęgniarkami Oddziałowymi Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

4. /01.02.2018r/ – Spotkanie Przewodniczącej OIPiP w Łomży Izabeli Metelskiej z Dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

5. /07.02.2018r/ – Spotkanie Przewodniczącej OIPiP w Łomży Izabeli Metelskiej z Pielęgniarkami Naczelnymi i Pielęgniarkami w celu omówienia spraw bieżących dotyczących pielęgniarstwa

6. /07.02.2018r/ – Spotkanie Forum Zaufania Publicznego w Białymstoku – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska

7. /09.02.2018r/ – Spotkanie Przewodniczącej OIPiP w Łomży Izabeli Metelskiej z Dyrektorem Szpitala Ogólnego im. W. Ginela w Grajewie Panem Grzegorzem Dembskim

8. /12.02.2018r/ – Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Łomży

9. /20.02.2018r/ – Szkolenie dotyczące realizacji zleceń lekarskich przeprowadzone przez Radcę Prawnego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Panią Iwonę Choromańską w Szpitalu Ogólnym w Grajewie

10. /21.02.2018r/ – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży

11. /21.02.2018r/ – Posiedzenie Komisji do spraw Przeszkoleń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży

12. /21.02.2018r/ – Posiedzenie Komisji Socjalno – Bytowej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży

13. /21.02.2018r/ – Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenie Pielęgniarek i Położnych w Łomży

14. /05.03.2018r/ – Konferencja „Tajemnica Medyczna. Praktyczne dylematy ochrony danych pacjentów” RODO w Warszawie- udział wzięła Przewodniczących OIPiP w Łomży Izabela Metelska

15. /06.03.2018r/ – Konferencja „Etos pielęgniarstwa” w Warszawie-udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska

16. /14.03.2018r/ – XXIX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Łomży

17. /14.03.2018r/ – Spotkanie Koła Emerytek

18. /20.03.2018r/ – Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca ORPiP w Łomży Izabela Metelska

19. 21-22.03.2018r/ – Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – udział wzięła Przewodniczących OIPiP w Łomży Izabela Metelska

20. /24.03.2018r/ – Konferencja „Akademia leczenia ran” w Białymstoku – udział wzięła Izabela Metelska

21. /28.03.2018r/ – Spotkanie Wielkanocne w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży – uczestniczyła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska

22. /10.04.2018r/ – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży – udział wzięli członkowie rady

23. /13.04.2018r/ – Konferencja „Zadbaj o swoje dzieci dbając o siebie, czyli zdrowie prokreacyjne” organizator – Fundacja Świętych Joachima i Anny we współpracy z Instytutem Ochrony Zdrowia oraz PWSIiP w Łomży – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska

24. /18.04.2018r/ – Konferencja DPS

25. /21.04.2018r/ – Konferencja dla Położnych – „Problemy współczesnego położnictwa” zorganizowana przez OIPiP w Łomży we współpracy z Wydziałem Medycznym WSA

26. /26.04.2018r/ – Spotkanie z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Bogdanem Dyjukiem – udział wzięła Przewodnicząca Izabela Metelska

27.  /27-28.04.2018r/ – Uroczystości beatyfikacyjne Hanny Chrzanowskiej w Kraków/Łagiewniki

28.  /14.05.2018r/ – Posiedzenie Komisji Socjalno- Bytowej w Łomży

29. 15.05.2018r/ – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży

30. /22.05.2018r/ – Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wysokiem Mazowieckiem – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska

31. /06.06.2018r/ – Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska

32. /12.06.2018r/ – Posiedzenie Komisji do Spraw Kształcenia – udział wzięli Przewodnicząca komisji oraz członkowie

33. /12.06.2018r/ – Posiedzenie Komisji Socjalno-Bytowej – udział wzięli Przewodnicząca komicji oraz członkowie

34. /18.06.2018r/ – Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej działającej przy OIPIP w Łomży – udział wzięli Przewodnicząca oraz członkowie komisji

35. /19-20.06.2018r/ – Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska

36. /06.07.2018r/ – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży

37. /18.07.2018r/ – Konwent Przewodniczących w NIPiP w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska

38. /25.07.2018r/ – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży

39. /03.08.2018r/ – Posiedzenie komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki naczelnej w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem

40. /28.08.2018r/ – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

41. /11-13.09.2018r/ – Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – udział wzięła Przewodnicz okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży Izabela Metelska

42. /17-18.09.2018r/ – Szkolenie ORzOZ w zakresie Procedowanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej. „ Prewencja wykroczeń zawodowych na pielęgniarskich i położniczych stanowiskach pracy, ochrona danych osobowych aspekty prawne i organizacyjne”. – udział wzięły Zastępca ORzOZ Agnieszka Porowska, pracownik biura ORzOZ Jolanta Toczko

43. /19.09.2018r/ – Posiedzenie ORzOZ w Łomży – udział wzięły Przewodnicząca ORzOZ w Łomży oraz członkowie

44. /19.09.2018r/ – posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska

45. /08.10.2018r/ – Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Łomży – udział Wzięły Przewodnicząca OKR oraz członkowie komisji

46. /10.10.2018r/ – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielegniarek i Położnych w Łomży – udział wzięli Przewodnicząca ORPiP, Wiceprzewodnicząca ORPiP oraz jej członkowie

47. /15-16.10.2018r/ – Szkolenie Kadry Kierowniczej zorganizowane przez NRPiP w Warszawie – udział wzięły Przewodnicząca OIPiP w Łomży, Wiceprzewodnicząca OIPiP i członek ORPiP w Łomży

48. /17.10.2018r/ – Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska

49. /03.11.2018r/ – Posiedzenie Komisji do spraw Przeszkoleń –przeprowadzenie egzaminu pielęgniarki po odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat – udział wzięły: Przewodnicząca Komisji ds. Przeszkoleń, członkowie Komisji

50. /24.11.2018r/ – Egzamin końcowy dla uczestników III edycji kursu specjalistycznego w województwie podlaskim dla pielęgniarek i położnych „ Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1 „ zorganizowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu – udział wzięła Bożena Wojewoda – Jarosińska, członek ORPiP w Łomży

51. /04.12.2018r/ – Spotkanie Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Pielęgniarstwa z Kierowniczą Kadrą Pielęgniarską województwa podlaskiego – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska

52. /05-06.12.2018r/ – Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży Izabela Metelska

53. /07.12.2018r/ – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży

54. /13.12.2018r/ – Spotkanie Koła Emerytek w PWSIiP w Łomży