Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Posiedzenia ORPiP i Prezydium 2023 cz. 2

Prezydium ORPiP z dnia 28 grudnia 2023 r

 1. Uchwała Nr 151/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek, położnych  Okręgowej Izby  Pielęgniarek i Położnych w Łomży z powodu śmierci

ORPiP z dnia 15 grudnia 2023 r

 1. Uchwała Nr 138 /VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych  w Łomży
 2. Uchwała Nr 139/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 3. Uchwała Nr 140/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o  odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 4. Uchwała Nr 141/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Łomży z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 5. Uchwała Nr 142/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Łomży z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie  częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 6. Uchwała Nr 143/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Łomży z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 7. Uchwała Nr 144/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Łomży z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 8. Uchwała Nr 145/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 9. Uchwała Nr 146/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 10. Uchwała Nr 147/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie  przyznania nagrody dla osób, które nabyły prawa do świadczeń emerytalnych
 11. Uchwała Nr 148/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia pytań na egzamin ustny dla pielęgniarek i położnych obowiązujących od 02 stycznia 2024 r.
 12. Uchwała Nr 149/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 grudnia 2024r. w sprawie przedłużenia umowy oraz pokrycia kosztów platformy internetowej IBUK LBRA dla potrzeb pielęgniarek i    położnych OIPiP w Łomży na rok 2024
 13. Uchwała Nr 150/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z  dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie organizacji szkolenia „Budowanie samoakceptacji i pewności siebie w kontekście skutecznej komunikacji z trudnym pacjentem” przez firmę Twoja Forma dnia 16 stycznia 2024 r.

Posiedzenie ORPiP z dnia 30 listopada 2023 r

 1. Uchwała nr 114/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w  Łomży
 2. Uchwała Nr 115/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 3. Uchwała Nr 116/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 4. Uchwała Nr 117/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 5. Uchwała Nr 118/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  30 listopada 2023 r. w sprawie wykreślenia położnej z okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych
 6. Uchwała Nr 119/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, który nie wykonywał zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 7. Uchwała Nr 120/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie  ustalenia terminu Okręgowego Zjazdu  Pielęgniarek i Położnych  w Łomży i wytypowania osób do organizacji zjazdu oraz pokrycia kosztów zjazdu
 8. Uchwała Nr 121/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych w  ramach dotacji budżetowej na zadania przejęte od administracji państwowej
 9. Uchwała Nr 122/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa  na prowadzenie ośrodka informacyjno – edukacyjnego dla pielęgniarek i położnych  w roku 2024 działającego przy OIPiP w Łomży
 10. Uchwała Nr 123/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie prenumeraty czasopism dla potrzeb OIPiP w Łomży na rok 2024
 11. Uchwała Nr 124/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zakupu kopiarko drukarki, telefonu bezprzewodowego oraz niszczarki  na potrzeby biura OIPiP w Łomży
 12. Uchwała Nr 125/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30listopada 2023 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób, które nabyły prawa do świadczeń emerytalnych
 13. Uchwała Nr 126/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 14. Uchwała Nr 127/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 15. Uchwała Nr 128/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  30 listopada 2023 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 16. Uchwała Nr 129/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 17. Uchwała Nr 129/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleni z powodu  niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 
 18. Uchwała Nr 131/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia osób pełniących funkcję w organach samorządu pielęgniarek i położnych
 19. Uchwała Nr 132/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia ORzOZ oraz Zastępcę ORzOZ pełniących funkcję w organach samorządu pielęgniarek i położnych
 20. Uchwała Nr 133/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie współorganizacji cyklu wykładów z zakresu Lean Management dla Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa w podmiotach leczniczych.
 21. Uchwała Nr 134/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie   organizacji spotkania opłatkowego dla emerytowanych pielęgniarek i położnych będących członkami OIPiP w Łomży oraz poniesienia kosztów związanych z organizacją
 22. Uchwała Nr 135/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów konferencji organizowanej w dniach 16-17 maja 2024 r. w Gdańsku
 23. Uchwała Nr 136/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rezygnacji z wydawania biuletynu „Strzykawka” w formie papierowej i przejścia na formę elektroniczną
 24. Uchwała Nr 137/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyposażenia pomieszczenia socjalnego oraz wyposażenia i wykończenia biura i pomieszczeń biurowych OIPIP w Łomży oraz pokrycia poniesionych kosztów

Prezydium ORPiP z dnia 26 października 2023 r

 1. Uchwała nr 111/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 26 października 2023 r. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawody przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 2. Uchwała nr 112/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 3. Uchwała nr 113/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 26 października 2023 r. w sprawie objęcia patronatem honorowym obchodów Światowego Dnia Cukrzycy

Posiedzenia ORPiP z dnia 25 września 2023 r

 1. Uchwała nr 85/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 2. Uchwała nr 86/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 3. Uchwała nr 87/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 4. Uchwała Nr 88/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 5. Uchwała Nr 89/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarza do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych w Łomży
 6. Uchwała Nr 90/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych  w Łomży
 7. Uchwała Nr 91/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych  w Łomży
 8. Uchwała Nr 92/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych  w Łomży
 9. Uchwała Nr 93/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych
 10. Uchwała Nr 94/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek,  położnych
 11. Uchwała Nr 95/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 12. Uchwała Nr 96/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 roku w sprawie  wykreślenia praktyki pielęgniarskiej  z rejestru RPWDL w związku z zakończeniem działalności
 13. Uchwała Nr 97/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarza, który nie wykonywał zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 14. Uchwała Nr 98/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 15. Uchwała Nr 99/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 16. Uchwała Nr 100/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 17. Uchwała Nr 101/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 18. Uchwała Nr 102/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie odmowie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członków  samorządu
 19. Uchwała Nr 103/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do kursu dokształcającego Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych
 20. Uchwała Nr 104/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form   kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 21. Uchwała Nr 105/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 22. Uchwała Nr 106/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przyznania premii pieniężnej dla pracowników Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 23. Uchwała Nr 107/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia osób pełniących funkcję w organach samorządu pielęgniarek i położnych
 24. Uchwała Nr 108/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwolnienia głównej księgowej
 25. Uchwała Nr 109/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wynajęcia biura rachunkowego na potrzeby OIPiP w Łomży
 26. Uchwała Nr 110/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie poprawkowego egzaminu ustnego po odbytym przeszkoleniu

Posiedzenia Prezydium ORPiP z dnia 16 sierpnia 2023 r

 1. Uchwała nr 72/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 2. Uchwała nr 73/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 3. Uchwała nr 74/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 4. Uchwała nr 75/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 5. Uchwała nr 76/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 6. Uchwała nr 77/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 7. Uchwała nr 78/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 8. Uchwała nr 79/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 9. Uchwała nr 80/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 10. Uchwała nr 81/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 11. Uchwała nr 82/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 12. Uchwała nr 83/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 13. Uchwała nr 84/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży

Posiedzenie Prezydium ORPiP z dnia 14 lipca 2023 r

 1. Uchwała Nr 64/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 2. Uchwała Nr 65/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 3. Uchwała Nr 66/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 4. Uchwała Nr 67/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 5. Uchwała Nr 68/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  14 lipca 2023 r. w sprawie wynajęcia osoby sprzątającej na potrzeby biura OIPiP w Łomży
 6. Uchwała Nr 69/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 7. Uchwała Nr 70/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 8. Uchwała Nr 71/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Posiedzenie ORPiP z dnia 19 czerwca 2023 r

 1. Uchwała Nr 60/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia terminu I Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Łomży, zatwierdzenie materiałów na zjazd i wytypowania osób do organizacji zjazdu oraz pokrycia kosztów zjazdu
 2. Uchwała Nr 61/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wynajęci firmy organizującej przeprowadzki
 3. Uchwała Nr 62/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie: złożenia oferty do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w ramach kursu dokształcającego dla pielęgniarek i położnych „Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych”
 4. Uchwała Nr 63/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wpisu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży jako organizatora bezpłatnego kształcenia podyplomowego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Posiedzenie ORPiP w Łomży 06.06.2023 r.

 1. Uchwała Nr 42/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomżyz dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie      uzupełnienia do składu Komisji konkursowych członka Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na stanowiska pielęgniarskie/położnicze na czas VIII kadencji położnej
 1. Uchwała Nr 43/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie      uzupełnienia składu Komisji ds. przeszkoleń działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży na czas VIII kadencji.
 1. Uchwała Nr 44/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na czas VIII kadencji
 1. Uchwała Nr 45/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie podejmowania decyzji ponoszenia kosztów na potrzeby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VIII kadencję
 1. Uchwała Nr 46/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania wizytacji pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz składu komisji
 1. Uchwała Nr 47/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego  pielęgniarek i położnych na terenie działania OIPIP w Łomży oraz składu Komisji
 2. Uchwała Nr 48/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca  2023 r. w sprawie          zatwierdzenia regulaminów komisji problemowych przy OIPiP w  Łomży
 3. Uchwała Nr 49/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie      przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 50/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie      przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 51/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 52/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 53/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie      przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 1. Uchwała Nr 54/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie      przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 1. Uchwała Nr 55/VIII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie  odmowy przyznania jednorazowej zapomogi dla członka samorządu OIPiP w Łomży
 1. Uchwała Nr 56/VIII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie odmowy przyznania jednorazowej zapomogi dla członka samorządu OIPiP w Łomży
 1. Uchwała Nr 57/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie  częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form  kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 1. Uchwała Nr 58/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 2. Uchwała Nr  59/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży     z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Prezydium ORPiP w Łomży 30.05.2023 r.

 1. Uchwała Nr 39/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 maj 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych  w Łomży
 2. Uchwała Nr 40/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 maj 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 3. Uchwała Nr 41/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie organizowania konferencji, szkoleń itp. przez OIPiP w Łomży oraz ponoszenia kosztów z ich organizacją na czas VIII kadencji

Ogłoszenia

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Reklama Magazynu Pielęgniarki i Położnej[1252]

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb title="OIPiP i Prezydium" url="http://oipip.lomza.pl/posiedzenia-orpip-i-prezydium/" use_icon="on" font_icon="||divi||400" icon_color="#a8a8a8" image_icon_background_color="#ffffff" image_icon_width="48px" admin_label="OIPiP i Prezydium" _builder_version="4.19.4" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" image_icon_custom_padding="25px|25px|25px|25px|false|false" text_orientation="center" border_radii_image="on|100%|100%|100%|100%" border_width_all_image="3px" border_color_all_image="#e0e0e0" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" use_circle="on" use_circle_border="on" circle_border_color="#e0e0e0" circle_color="#ffffff" global_colors_info="{}" image_icon_background_color__sticky_enabled="#7EBEC5" image_icon_background_color__sticky="#7EBEC5"]

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

[/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_blurb title="Galeria" url="http://oipip.lomza.pl/galeria/" use_icon="on" font_icon="||divi||400" icon_color="#a8a8a8" image_icon_background_color="#ffffff" image_icon_width="48px" admin_label="Galeria" _builder_version="4.19.4" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" image_icon_custom_padding="25px|25px|25px|25px|false|false" text_orientation="center" border_radii_image="on|100%|100%|100%|100%" border_width_all_image="3px" border_color_all_image="#e0e0e0" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" use_circle="on" use_circle_border="on" circle_border_color="#e0e0e0" circle_color="#ffffff" global_colors_info="{}" image_icon_background_color__sticky_enabled="#7EBEC5" image_icon_background_color__sticky="#7EBEC5"]

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb title="Do pobrania" url="http://oipip.lomza.pl/do-pobrania/" use_icon="on" font_icon="||divi||400" icon_color="#a8a8a8" image_icon_background_color="#ffffff" image_icon_width="48px" admin_label="Do pobrania" _builder_version="4.19.4" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" image_icon_custom_padding="25px|25px|25px|25px|false|false" text_orientation="center" border_radii_image="on|100%|100%|100%|100%" border_width_all_image="3px" border_color_all_image="#e0e0e0" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" use_circle="on" use_circle_border="on" circle_border_color="#e0e0e0" circle_color="#ffffff" global_colors_info="{}" image_icon_background_color__sticky_enabled="#7EBEC5" image_icon_background_color__sticky="#7EBEC5"]

Druki i pliki do pobrania

[/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_blurb title="Dane podstawowe" url="http://oipip.lomza.pl/dane-podstawowe/" use_icon="on" font_icon="||divi||400" icon_color="#a8a8a8" image_icon_background_color="#ffffff" image_icon_width="48px" admin_label="Dane" _builder_version="4.19.4" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" image_icon_custom_padding="25px|25px|25px|25px|false|false" text_orientation="center" border_radii_image="on|100%|100%|100%|100%" border_width_all_image="3px" border_color_all_image="#e0e0e0" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" use_circle="on" use_circle_border="on" circle_border_color="#e0e0e0" circle_color="#ffffff" global_colors_info="{}" image_icon_background_color__sticky_enabled="#7EBEC5" image_icon_background_color__sticky="#7EBEC5"]

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb title="Facebook" url="http://www.facebook.pl" url_new_window="on" use_icon="on" font_icon="||divi||400" icon_color="#a8a8a8" image_icon_background_color="#ffffff" image_icon_width="48px" admin_label="Facebook" _builder_version="4.16" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" image_icon_custom_padding="25px|25px|25px|25px|false|false" text_orientation="center" border_radii_image="on|100%|100%|100%|100%" border_width_all_image="3px" border_color_all_image="#e0e0e0" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" use_circle="on" use_circle_border="on" circle_border_color="#e0e0e0" circle_color="#ffffff" global_colors_info="{}" image_icon_background_color__sticky_enabled="#7EBEC5" image_icon_background_color__sticky="#7EBEC5"]

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

[/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_blurb title="Organy Izby" url="http://oipip.lomza.pl/organy-izby/" use_icon="on" font_icon="||divi||400" icon_color="#a8a8a8" image_icon_background_color="#ffffff" image_icon_width="48px" admin_label="Organy Izby" _builder_version="4.19.4" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" image_icon_custom_padding="25px|25px|25px|25px|false|false" text_orientation="center" border_radii_image="on|100%|100%|100%|100%" border_width_all_image="3px" border_color_all_image="#e0e0e0" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" use_circle="on" use_circle_border="on" circle_border_color="#e0e0e0" circle_color="#ffffff" global_colors_info="{}" image_icon_background_color__sticky_enabled="#7EBEC5" image_icon_background_color__sticky="#7EBEC5"]

Organy Izby VII kadencji.

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb title="Szukaj" use_icon="on" font_icon="||divi||400" icon_color="#a8a8a8" image_icon_background_color="#ffffff" image_icon_width="48px" admin_label="Szukacz" _builder_version="4.16" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" image_icon_custom_padding="25px|25px|25px|25px|false|false" text_orientation="center" border_radii_image="on|100%|100%|100%|100%" border_width_all_image="3px" border_color_all_image="#e0e0e0" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" use_circle="on" use_circle_border="on" circle_border_color="#e0e0e0" circle_color="#ffffff" global_colors_info="{}" image_icon_background_color__sticky_enabled="#7EBEC5" image_icon_background_color__sticky="#7EBEC5"]

Wyszukaj informacje na stronie

[/et_pb_blurb][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row padding_mobile="off" column_padding_mobile="on" admin_label="row" _builder_version="4.16" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" make_fullwidth="off" use_custom_width="off" width_unit="on" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.16" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" global_colors_info="{}"]

Licznik odwiedzin

[/et_pb_text][et_pb_code disabled_on="off||off" _builder_version="4.16" global_colors_info="{}"][/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]