ORPiP 28.02.2023 r.

Uchwała Nr 1204/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 luty 2023 r. w sprawie: przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i położnych w Łomży Uchwała Nr 1205/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i...

Prezydium ORPiP 20.01.2023 r.

Uchwała Nr 1194/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie  wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie...