ORPiP 14.06.2024 r

Uchwała nr 214/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu  pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży Uchwała nr 215/VIII/2024...

ORPiP 24.04.2024r.

Uchwała Nr 189/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Uchwała nr 190/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w...

Prezydium ORPiP 26.03.2024r.

Uchwała Nr 188/VIII/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 26 marca 2024 w sprawie zatrudnienia na stanowisku pracownik biurowy w OIPiP w Łomży

ORPiP 20.02.2024r.

Uchwała Nr 176/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 luty 2024r. w sprawie warunkowego prawa wykonywania zawodu     pielęgniarki obywatelstwa ukraińskiego oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży Uchwała Nr...

ORPiP 22.01.2024 r.

Uchwała nr 152/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży Uchwała Nr 153/VIII/2024 Okręgowej...