Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

  1. Przekazujemy informację ze spotkania, które odbyło się 1 lipca br. w Ministerstwie Zdrowia.
  1. Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 2 lipca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIK