Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

podjęte w dniu 22 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS.

  1. NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z wnioskiem
    o podjęcie działań w zakresie wprowadzenia przez MZ jednolitych wytycznych, procedur i zaleceń opracowanych przez Konsultantów Krajowych w poszczególnych dziedzinach medycyny i pielęgniarstwa. (pismo w załączeniu)
  2. Przekazujemy odpowiedź NIPiP na pismo Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie zaleceń wydanych przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie perinatologii dotyczących porodów rodzinnych. (w załączeniu pismo FRpL oraz odpowiedź NIPiP)

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

DO PORANIA