Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP
podjęte w dniu 4 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS.

 1. NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z prośbą o podjęcie działań zabezpieczających prawa pielęgniarek i położnych (oraz ich pacjentów) wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej w sytuacji kierowania ich decyzją wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii. (pismo w załączeniu)
 1. Przekazujemy wytyczne dotyczące dodatkowego świadczenia z tytułu ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z C)VID-19. (wytyczne oraz projekt wniosku dla pielęgniarek i położnych
  w załączeniu)
 1. NIPiP zwróciła się do wojewodów z zapytaniem dotyczącym wymiaru wynagrodzenia osób skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie administracyjnym. (pismo w załączeniu)
 1. NIPiP przedstawiła Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w Senacie RP propozycje zmian przepisów do ustawy z dnia 30 kwietnia br.
  o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  . (uwagi NIPiP w załączeniu)
 1. W związku z wieloma zapytaniami od położnych w sprawie możliwości przeprowadzania w podmiotach leczniczych porodów rodzinnych, tj. z udziałem osoby towarzyszącej, NIPiP zwróciła się do Sekretarz Stanu w MZ Józefy Szczurek-Żelazko z zapytaniem, czy w tym zakresie zostały wydane wytyczny lub zlecenia Ministra Zdrowia lub w jego imieniu przez Konsultanta Krajowego w zakresie Położnictwa i Ginekologii.
  (pismo w załączeniu)
 1. Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 4 maja br.

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIK