Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

podjęte w dniu 5 czerwca 2020 r.:

 

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS.

  1. NIPiP zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o udostępnienie danych na temat zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pielęgniarek
    i położnych.
    Przekazujemy informację MZ w tej sprawie. (pisma w załączeniu)
  2. Przekazujemy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na zapytanie NIPiP w sprawie możliwości przeprowadzenia w podmiotach leczniczych porodów rodzinnych, tj. z udziałem osoby towarzyszącej. (korespondencja z MZ w załączeniu)
  3. Przekazujemy monitoring aktów prawnych na dzień 5 czerwca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

DO POBRANIA

ZAŁĄCZNIK