Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 5 sierpnia 2020 r.:

 

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS.

  1. Przekazujemy informację o konkursie NFZ na środki, które mogą być przeznaczone m. in. dla pielęgniarek deklarujących pracę w jednym miejscu. (informacja w załączeniu)
  1. Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 4 sierpnia br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

DO POBRANIA:

Załącznik