Łomża, 20.09.2022r.

                                                                                                            Szanowne Koleżanki i Koledzy,

                                                                                      Pielęgniarki/Pielęgniarze/Położne/Położni

 

Uprzejmie informujemy, iż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży jest wykonawcą cyklu szkoleń dla pielęgniarek i położnych realizowanego w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu przystępujemy do realizacji następujących szkoleń:

  1. Kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych. Termin rozpoczęcia kursu 30 września
  2. Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych. Termin rozpoczęcia kursu 3 listopada

Szkolenia będą odbywać się w miesiącach wrzesień – grudzień 2022r. W ramach Projektu jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym kursie. Planowana liczba uczestników w poszczególnych kursach – 32.

Uczestnictwo dla pielęgniarek i położnych jest bezpłatne!

Uczestnicy szkoleń otrzymają wydawnictwa książkowe, materiały biurowe, materiały edukacyjne wgrane na pendrive, dostęp do wymaganej literatury poprzez IBUK LIBRA oraz catering w trakcie szkolenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wybranym kursie powinny przejść procedurę rekrutacji składając wnioski w systemie SMK oraz zgodnie z regulaminem rekrutacyjnym w formie pisemnej. Wniosek w wersji pisemnej można otrzymać w biurze OIPiP w Łomży lub klikając na link https://nipip.pl/rekrytacja-projektu/

O terminach szkoleń planowanych na rok 2023 będziemy Państwa informować w późniejszym czasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 216-47-13

 

 

                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                  Izabela Metelska

                                                                                              Przewodnicząca OIPiP

                                                                                                        w Łomży