Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży podaje adres strony, na której znajdują się odpowiedzi na pytania zadawane przez Pielęgniarki i Położne:

https://nipip.pl/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-koronawirusa/