Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

  Po decyzjach naszych najważniejszych Władz Samorządowych, jakimi są Delegaci na Zjazd Krajowy – podjętych na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe w Warszawie oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych znamy już kalendarz wyborczy. Zgodnie z Uchwałą Nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego okręgowe rady pielęgniarek i położnych w terminie do dnia 31 marca 2020 r. przeprowadzą okręgowe zjazdy, na których zostaną wybrani delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Dokładne terminy wyborów Delegatów w poszczególnych rejonach zostaną wyznaczone uchwałą Okręgowej Rady, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

   W ZWIĄZKU Z TYM PROSZĘ, ABY DO 31 PAŹDZIERNIKA 2019r. ZAKTUALIZOWALI PAŃSTWO SWOJE DANE W CENTRALNYM REJESTRZE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – SZCZEGÓLNIE W ASPEKCIE NAZWISK I WASZYCH ZAKŁADÓW PRACY CZYLI AKTUALNYCH MIEJSC ZATRUDNIENIA – gdyż wg tych danych zawartych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych tworzone będą listy wyborcze osób uprawnionych do głosowania i kandydowania. To dużo pracy biorąc pod uwagę, iż listy dotyczyć będą blisko 2,5 tys. osób. Na ich bazie ORPiP w Łomży podejmie uchwałę dotyczącą rejonów wyborczych. Następnie – proszę śledzić informacje na www.oipip.lomza.pl na temat terminów wyborów Delegatów w Waszych rejonach.

   UWAGA! KAŻDY KTO PRACUJE W KILKU ZAKŁADACH PRACY BĘDZIE MUSIAŁ ZDEKLAROWAĆ SIĘ, KTÓRY Z NICH BĘDZIE OKRĘGIEM WYBORCZYM.

   MOŻNA BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE NA JEDNEJ LIŚCIE!

   W Biuletynie „Strzykawka” nr 64 odpowiemy Państwu na najczęściej zadawane pytania dotyczące ww. wyborów, z którymi zgłaszacie się do nas, zainteresowani aktywną działalnością w Organach Samorządu. W razie pytań i wątpliwości można też dzwonić pod nr telefonu 86 216 47 13 lub pisać na adres mailowy oipiplomza@neostrada.pl.Zachęcamy do aktywnego udziału w wyborach! Od nas zależy przyszłość pielęgniarstwa!

Przewodnicząca ORPiP w Łomży
Izabela Metelska