Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej przypomina nam wszystkim o doniosłej roli, jaką pełnicie wobec człowieka i całego społeczeństwa.

Wykonujecie jeden z najtrudniejszych, najbardziej odpowiedzialnych, ale jednocześnie jeden z najpiękniejszych zawodów;

zawód, w którym w pełni wyraża się nasze człowieczeństwo;

zawód wymagający odwagi, pogody ducha oraz umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami losu.

Życzę wszystkim pielęgniarkom, położnym i pielęgniarzom wielu pomyślnych dni,

szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym, determinacji i entuzjazmu w dokonywaniu pozytywnych zmian

oraz współtworzeniu wizerunku pielęgniarki i położnej w nowoczesnej Europie.

W imieniu

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Przewodnicząca  Izabela Metelska

Rumianek-bukiet

ŻYCZENIA DO POBRANIA