Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży

zatrudni pielęgniarkę

do pracy na terenie Powiatu Łomżyńskiego
(Olszyny, Drozdowo)

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia, kontakt pod numerem telefonu 86 215
69 57
lub e-mailowy: kadry@zpozlomza.pl