Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie programu badań statystyki publicznej za rok 2015 podmioty wykonujące działalność leczniczą są zobowiązane do przekazania informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności. Obowiązek sprawozdawczy dotyczy również praktyk zawodowych indywidualnych i grupowych niezależnie od źródła finansowanie (umowa z NFZ lub jej brak).

ZAŁĄCZNIKI:
1. Pismo.pdf