Posiedzenia ORPiP i Prezydium

 

ORPiP z dnia 12 grudnia 2017 r.

 1. Uchwała Nr 403/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 2. Uchwała Nr 404/VII/2017 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 3. Uchwała Nr 405/VII/2017 w sprawie wydania duplikatu utraconego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 4. Uchwała Nr 406/VII/2017 w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek, położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży z powodu śmierci
 5. Uchwała Nr 407/VII/2017 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 6. Uchwała Nr 408/VII/2017 w sprawie skierowania na przeszkolenie położnej, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 7. Uchwała Nr 409/VII/2017 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 8. Uchwała Nr 410/VII/2017 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 9. Uchwała Nr 411/VII/2017 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki
 10. Uchwała Nr 412/VII/2017 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 11. Uchwała Nr 413/VII/2017 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 12. Uchwała Nr 414/VII/2017 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 13. Uchwała Nr 415/VII/2017 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 14. Uchwała Nr 416/VII/2017w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 15. Uchwała Nr 417/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 16. Uchwała Nr 418/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 17. Uchwała Nr 419/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 18. Uchwała Nr 420/VII/2017w sprawie zakupu drukarki dla potrzeb Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 19. Uchwała Nr 421/VII/2017 w sprawie zakupu upominków świątecznych samotnym emerytkom będących w trudnej sytuacji materialnej, życiowej
 20. Uchwała Nr 422/VII/2017 w sprawie prenumeraty czasopism dla potrzeb Izby na rok 2018
 21. Uchwała Nr 423/VII/2017 w sprawie pokrycia kosztów szkoleń i konferencji organizowanych dla organów Izby i członków samorządu w 2018 roku
 22. Uchwała Nr 424/VII/2017 w sprawie dopłaty do relikwiarza
 23. Uchwała Nr 425/VII/2017 w sprawie wypłacenie nagrody dla studenta/studentki za najlepszą statuetkę
 24. Uchwała Nr 426/VII/2017w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji budżetowej na zadania przejęte od administracji państwowej
 25. Uchwała Nr 427/VII/2017 w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa na prowadzenie ośrodka informacyjno – edukacyjnego dla pielęgniarek i położnych w roku 2018 działającego przy OIPiP w Łomży
 26. Uchwała Nr 428/VII/2017 w sprawie w sprawie ustalenia terminu Zjazdu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 27. Uchwała Nr 429/VII/2017 w sprawie w sprawie ustalenia terminu Posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na rok 2018

PREZYDIUM ORPiP z dnia 09 listopada 2017 r.

 1. Uchwała Nr 401/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 402/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych

PREZYDIUM ORPiP z dnia 17 października 2017 r.

 1. Uchwała Nr 394/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 395/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 396/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała Nr 397/VII/2017 w sprawie wpisu do rejestru pielęgniarek, położnych
 5. Uchwała Nr 398/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 6. Uchwała Nr 399/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 7. Uchwała Nr 400/VII/2017 w sprawie wydania duplikatu utraconego prawa wykonywania zawodu

ORPiP od 28 kwietnia do 20 września 2017r.

PREZYDIUM ORPiP z dnia 28 kwietnia 2017 r.

1. Uchwała Nr 293/VII/2017/ w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarki o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

PREZYDIUM ORPiP z dnia 11 maja 2017 r.

1. Uchwała Nr 294/VII/2017/ w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
2. Uchwała Nr 295/VII/2017/ w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
3. Uchwała Nr 296/VII/2017/ w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

ORPiP z dnia 14 czerwiec 2017 r.

1. Uchwała Nr 297/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
2. Uchwała Nr 298/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
3. Uchwała Nr 299/VII/2017 w sprawie w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
4. Uchwała Nr 300/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
5. Uchwała Nr 301/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
6. Uchwała Nr 302/VII/2017 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
7. Uchwała Nr 303/VII/2017 w sprawie:skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
8. Uchwała Nr 304/VII/2017 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
9. Uchwała Nr 305/VII/2017 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
10. Uchwała Nr 306/VII/2017 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
11. Uchwała Nr 307/VII/2017 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
12. Uchwała Nr 308/VII/2017 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
13. Uchwała Nr 309/VII/2017 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
14. Uchwała Nr 310/VII/2017 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
15. Uchwała Nr 311/VII/2017 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
16. Uchwała Nr 312/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
17. Uchwała Nr 313/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
18. Uchwała Nr 314/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
19. Uchwała Nr 315/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
20. Uchwała Nr 316/VII/201 w sprawie zmiany w tytule Regulaminu Dofinansowania Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
21. Uchwała Nr 317/VII/2017 w sprawie w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Problemowych
22. Uchwała Nr 318/VII/2017 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji do spraw Kształcenia
23. Uchwała Nr 319/VII/2017 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Socjalno – Bytowej
24. Uchwała Nr 320/VII/2017 w sprawie wystosowania apelu do Dyrektora Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem p. Roledera

PREZYDIUM ORPiP z dnia 04 lipca 2017 r.

1. Uchwała Nr 321/VII/2017 w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Łomży po wykreśleniu się z OIPiP w Ostrołęce
2. Uchwała Nr 322/VII/2017 w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Łomży po wykreśleniu się z OIPiP w Ostrołęce
3. Uchwała Nr 323/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży w związku z przejściem na obszar działania OIPiP w Ostrołęce
4. Uchwała Nr 324/VII/2017 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki w związku z niewykonywaniem zawodu pielęgniarki łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
5. Uchwała Nr 325/VII/2017 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki w związku z niewykonywaniem zawodu pielęgniarki łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
6. Uchwała Nr 326/VII/2017 w sprawie wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
7. Uchwała Nr 327/VII/2017 w sprawie wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
8. Uchwała Nr 328/VII/2017 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
9. Uchwała Nr 329/VII/2017 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

PREZYDIUM ORPiP z dnia 20 lipca 2017 r.

1. Uchwała Nr 330/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
2. Uchwała Nr 331/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
3. Uchwała Nr 332/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
4. Uchwała Nr 333/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
5. Uchwała Nr 334/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
6. Uchwała Nr 335/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
7. Uchwała Nr 336/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
8. Uchwała Nr 337/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
9. Uchwała Nr 338/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
10. Uchwała Nr 339/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
11. Uchwała Nr 340/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
12. Uchwała Nr 341/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
13. Uchwała Nr 342/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
14. Uchwała Nr 343/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
15. Uchwała Nr 344/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
16. Uchwała Nr 345/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
17. Uchwała Nr 346/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
18. Uchwała Nr 347/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
19. Uchwała Nr 348/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
20. Uchwała Nr 349/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
21. Uchwała Nr 350/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
22. Uchwała Nr 351/VII/2017 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
23. Uchwała Nr 352/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
24. Uchwała Nr 353/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
25. Uchwała Nr 354/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
26. Uchwała Nr 355/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
27. Uchwała Nr 356/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
28. Uchwała Nr 357/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
29. Uchwała Nr 358/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
30. Uchwała Nr 359/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
31. Uchwała Nr 360/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
32. Uchwała Nr 361/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
33. Uchwała Nr 362/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
34. Uchwała Nr 363/VII/2017 w sprawie wydania nowego zaświadczenia prawa i wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łomży

ORPiP z dnia 20 września 2017 r.

1. Uchwała Nr 364/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
2. Uchwała Nr 365/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
3. Uchwała Nr 366/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
4. Uchwała Nr 367/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
5. Uchwała Nr 368/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
6. Uchwała Nr 369/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
7. Uchwała Nr 370/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
8. Uchwała Nr 371/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
9. Uchwała Nr 372/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
10. Uchwała Nr 373/VII/2017 w sprawie wydania nowego zaświadczenia prawa i wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łomży
11. Uchwała Nr 374/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
12. Uchwała Nr 375/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
13. Uchwała Nr 376/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
14. Uchwała Nr 377/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
15. Uchwała Nr 378/VII/2017 w sprawie zrzeczenia się Prawa Wykonywania Zawodu
16. Uchwała Nr 379/VII/2017 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
17. Uchwała Nr 380/VII/2017 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
18. Uchwała Nr 381/VII/2017 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
19. Uchwała Nr 382/VII/2017 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
20. Uchwała Nr 383/VII/2017 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
21. Uchwała Nr 384/VII/2017 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
22. Uchwała Nr 385/VII/2017 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
23. Uchwała Nr 386/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
24. Uchwała Nr 387/VII/2017 w sprawie odrzucenia wniosku częściowego pokrycia kosztów kształcenia z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży Pana Adama Krysińskiego
25. Uchwała Nr 388/VII/2017 w sprawie pokrycia kosztów udziału w Konferencji Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
26. Uchwała Nr 389/VII/2017 w sprawie partycypowania w kosztach z tytułu przynależności do Forum Zawodów Zaufania Publicznego
27. Uchwała Nr 390/VII/2017 w sprawie dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych dla pielęgniarek i położnych w Ośrodku w Dworakach Staśkach
28. Uchwała Nr 391/VII/2017 w sprawie zakupu programu komputerowego WORD dla potrzeb Izby
29. Uchwała Nr 392/VII/2017 w sprawie ustalenia kwoty wynagrodzenia Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VII kadencję
30. Uchwała Nr 393/VII/2017 w sprawie wytypowania osób do wyróżnień za pracę

PREZYDIUM ORPiP z dnia 20 marzec 2017 r.

1. Uchwała Nr 289/VII/2017/ w sprawie porozumienia z radcą prawnym
2. Uchwała Nr 290/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek, położnych
3. Uchwała Nr 291/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek, położnych
4. Uchwała Nr 292/VII/2017w sprawie wykreślenia położnej z rejestru pielęgniarek, położnych

ORPiP z dnia 14 luty 2017 r.

1. Uchwała Nr 242/VII/2017 w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotu wykonujących działalność leczniczą
2. Uchwała Nr 243/VII/2017 w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotu wykonujących działalność leczniczą
3. Uchwała Nr 244/VII/2017 w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotu wykonujących działalność leczniczą
4. Uchwała Nr 245/VII/2017 w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotu wykonujących działalność leczniczą
5. Uchwała Nr 246/VII/2017 w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotu wykonujących działalność leczniczą
6. Uchwała Nr 247/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek,położnych
7. Uchwała Nr 248/VII/2017 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywały zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.
8. Uchwała Nr 249/VII/2017 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywały zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.
9. Uchwała Nr 250/VII/2017 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywały zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.
10. Uchwała Nr 251/VII/2017 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarki o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
11. Uchwała Nr 252/VII/2017 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarki o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat .
12. Uchwała Nr 253/VII/2017 w sprawie wydania nowego zaświadczenia prawa i wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez OIPiP w Łomży
13. Uchwała Nr 254/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych w Łomży
14. Uchwała Nr 255/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych w Łomży
15. Uchwała Nr 256/VII/2017 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
16. Uchwała Nr 257/VII/2017 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu
17. Uchwała Nr 258/VII/2017 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu
18. Uchwała Nr 259/VII/2017 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu
19. Uchwała Nr 260/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
20. Uchwała Nr 261/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
21. Uchwała Nr 262/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
22. Uchwała Nr 263/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
23. Uchwała Nr 264/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
24. Uchwała Nr 265/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
25. Uchwała Nr 266/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
26. Uchwała Nr 267/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
27. Uchwała Nr 268/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
28. Uchwała Nr 269/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
29. Uchwała Nr 270/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
30. Uchwała Nr 271/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
31. Uchwała Nr 272/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
32. Uchwała Nr 273/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
33. Uchwała Nr 274/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
34. Uchwała Nr 275/VII/2017/ w sprawie powołania Komisji Lekarskiej orzekającej w przedmiocie niezdolności pielęgniarki do wykonywania zawodu
35. Uchwała Nr 276/VII/2017/ w sprawie ogłoszenia konkursu dotyczącego projektu statuetki OIPiP w Łomży i zakupienia nagród dla zwycięzców
36. Uchwała Nr 277/VII/2017/ w sprawie rozłożenia na raty zaległych składek członkowskich
37. Uchwała Nr 278/VII/2017/ w sprawie przyjęcia planu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na rok 2017.
38. Uchwała Nr 279/VII/2017/ w sprawie organizacji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
39. Uchwała Nr 280/VII/2017/ w sprawie ustalenia terminu XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Łomży
40. Uchwała Nr 281/VII/2017/ w sprawie zatwierdzenia materiałów na XXVIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Łomży
41. Uchwała Nr 282/VII/2017/ w sprawie osób powołanych do organizacji zjazdu
42. Uchwała Nr 283/VII/2017/ w sprawie ogólnego ubezpieczenia pielęgniarek i położnych członków Izby w Towarzystwie Ubezpieczeniowym
43. Uchwała Nr 284/VII/2017/ w sprawie rozwiązania współpracy z prawnikiem
44. Uchwała Nr 285/VII/2017/ w sprawie współpracy z prawnikiem z Warszawy, oraz jego wynagrodzenia
45. Uchwała Nr 286/VII/2017/ w sprawie zakupu dyktafonu dla sekretarza OIPiP w Łomży
46. Uchwała Nr 287/VII/2017/ w sprawie zatrudnienia Pracownika
47. Uchwała Nr 288/VII/2017/ w sprawie wydania duplikatu PWZ dla pielęgniarki z powodu zagubienia oryginału

PREZYDIUM ORPiP z dnia 01 luty 2017 r.

 1. Uchwała Nr 241/VII/2017 w sprawie pokrycia w całości kosztów udziału w Debacie eksperckiej „Opieka Długoterminowa, a zmiany systemowe w Polsce” pielęgniarkom będącymi członkami OIPiP w Łomży