1. Uchwała Nr 769/VII/2020 w sprawie wykreślenia położnej z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 2. Uchwała Nr 770/VII/2020 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 3. Uchwała Nr 771/VII/2020 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 4. Uchwała Nr 772/VII/2020 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 5. Uchwała Nr 773/VII/2020 w sprawie zatwierdzenia materiałów na VIII Sprawozdawczo- Wyborczy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i  Położnych
 6. Uchwała Nr 774/VII/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Problemowych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  na rok 2020
 7. Uchwała Nr 775/VII/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na rok 2020
 8. Uchwała Nr 776/VII/2020 w sprawie w sprawie pokrycia kosztów związanych z organizacją VIII sprawozdawczo- wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 9. Uchwała Nr 777/VII/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Pielęgniarka/Pielęgniarz, Położna /Położny Zasłużona/y dla Zdrowia”
 10. Uchwała Nr 778/VII/2020 w sprawie powołania stałej Kapituły Konkurs „Pielęgniarka/Pielęgniarz, Położna /Położny Zasłużona/y dla Zawodu”
 11. Uchwała Nr 779/VII/2020 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 12. Uchwała Nr 780/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 13. Uchwała Nr 781/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 14. Uchwała Nr 782/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 15. Uchwała Nr 783/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 16. Uchwała Nr 784/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 17. Uchwała Nr 785/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 18. Uchwała Nr 786/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 19. Uchwała Nr 787/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 20. Uchwała Nr 788/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 21. Uchwała Nr 789/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 22. Uchwała Nr 790/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 23. Uchwała Nr 791/VII/2020 w sprawie odrzucenia wniosku częściowego pokrycia kosztów kształcenia z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 24. Uchwała Nr 792/VII/2020 w sprawie zatrudnienia psychologa na potrzeby członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 25. Uchwała Nr 793/VII/2020 w sprawie zmiany terminu zjazdu sprawozdawczego VII kadencji wyborczo-budżetowego na VIII kadencję oraz  powołania komitetu organizacyjnego
 26. Uchwała Nr 794/VII/2020 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 27. Uchwała Nr 795/VII/2020 w sprawie skierowania na przeszkolenie położnej, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 28. Uchwała Nr 796/VII/2020 w sprawie powołania komisji do spraw norm zatrudnienia
 29. Uchwała Nr 797/VII/2020 w sprawie zmian w regulaminie Komisji Socjalno – Bytowej