1. Uchwała 829/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała 830/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała 831/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała 832/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpis  do rejestru pielęgniarek i położnych
 5. Uchwała 833/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 6. Uchwała 833/1/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 7. Uchwała 834/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania nowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 8. Uchwała 835/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych
 9. Uchwała 836/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych
 10. Uchwała 837/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych 
 11. Uchwała 838/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 12. Uchwała 839/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 13. Uchwała 840/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu zarażonego Covid-19
 14. Uchwała 841/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 15. Uchwała 842/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie odmowie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 16. Uchwała 843/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 17. Uchwała 844/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 18. Uchwała 845/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie braku możliwości przeprowadzenia okręgowego zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 19. Uchwała 846/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie planu finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży na rok 2020   
 20. Uchwała 847/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia pracownikowi ds. rejestru pielęgniarek i położnych
 21. Uchwała 848/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia pracownikowi biura OIPiP w Łomży