1. Uchwała Nr 798/VII/2020 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia psychologa na potrzeby członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
  2. Uchwała Nr 799/VII/2020 w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu zarażonego Covid-19