1. Uchwała Nr 695/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 2. Uchwała Nr 696/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 3. Uchwała Nr 697/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży pielęgniarki
 4. Uchwała Nr 698/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, pielęgniarki
 5. Uchwała Nr 698/1/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, pielęgniarki
 6. Uchwała Nr 699/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 7. chwała Nr 700/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 8. Uchwała Nr 701/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 9. Uchwała Nr 702/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 10. Uchwała Nr 703/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 11. Uchwała Nr 704/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 12. Uchwała Nr 705/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie wytypowania osób do składu komisji konkursowej na stanowisko przełożonej pielęgniarek w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży
 13. Uchwała Nr 706/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 14. Uchwała Nr 707/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie udzielenia bezzwrotne zapomogi dla członka samorządu
 15. Uchwała Nr 708/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 16. Uchwała Nr 709/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie zakupu dysków do komputerów/laptopów na potrzeby OIPiP w Łomży
 17. Uchwała Nr 710/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie powołania okręgowej Komisji wyborczej
 18. Uchwała Nr 711/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie uszycia i zakupu galowych strojów dla 5 pielęgniarek i 1 położnej
 19. Uchwała Nr 712/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie wynajęcia Bus na bezpłatne szkolenie dla uczestników, na dzień 05- 06 października 2019 r w Warszawie
 20. Uchwała Nr 713/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie pokrycia kosztów w związku z organizacją Konferencji w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży dnia 06 listopada 2019 r. dla Pielęgniarek i Położnych
 21. Uchwała Nr 714/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie pokrycia kosztów w związku z organizacją Konferencji „Trudny pacjent i jego rodzina – jak się porozumieć”, w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży dnia 15 listopada 2019 r.
 22. Uchwała Nr 715/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie pokrycia kosztów w związku z organizacją spotkań emerytek i młodych pielęgniarek