1. Uchwała Nr 465/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
2. Uchwała Nr 466/VII/2018 w sprawie wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
3. Uchwała Nr 467/VII/2018 w sprawie wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
4. Uchwała Nr 468/VII/2018 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
5. Uchwała Nr 469/VII/2018 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
6. Uchwała Nr 470/VII/2018 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
7. Uchwała Nr 471/VII/2018 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
8. Uchwała Nr 472/VII/2018 w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji budżetowej na zadania przejęte od administracji państwowej
9. Uchwała Nr 473/VII/2018 w sprawie upoważnienia członka okręgowej rady pielęgniarek i położnych do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych
10. Uchwała Nr 474/VII/2018 w sprawie podjęcia współpracy z firmą Wolters Kluwer Polska