1. Uchwała Nr 872/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
  2. Uchwała Nr 873/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
  3. Uchwała Nr 874/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 listopada  2020 r. w sprawie: wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
  4. Uchwała Nr 875/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 listopada  2020 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
  5. Uchwała Nr 876/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 listopada  2020 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
  6. Uchwała Nr 877/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 listopada 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
  7. Uchwała Nr 878/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 listopada 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
  8. Uchwała Nr 879/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 listopada 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
  9. Uchwała Nr 880/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 listopada 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
  10. Uchwała Nr 881/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 listopada 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych