1. Uchwała Nr 882/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 883/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 3. Uchwała Nr 884/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie  wpisu pielęgniarza do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 4. Uchwała Nr 885/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie  wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową  Radę Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 5. Uchwała Nr 886/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 grudnia 2020 r. w sprawie wykreślenia położnej z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 6. Uchwała Nr 887/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wygaszenia prawa wykonywania zawodu  pielęgniarek/położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 7. Uchwała Nr 888/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Socjalno-Bytowej działającej przy  Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych  w Łomży  na rok 2021
 8. Uchwała Nr 889/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do spraw Przeszkoleń działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych  w Łomży  na rok 2021
 9. Uchwała Nr 890/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia księgowej
 10. Uchwała Nr 891/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie prenumeraty czasopisma dla potrzeb OIPiP w Łomży na rok 2021
 11. Uchwała Nr 892/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zakupu kalendarzy
 12. Uchwała Nr 893/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 13. Uchwała Nr 894/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 14. Uchwała Nr 895/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków   OIPiP w Łomży
 15. Uchwała Nr 896/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie  przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 16. Uchwała Nr 897/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 17. Uchwała Nr 898/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 18. Uchwała Nr 899/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 19. Uchwała Nr 900/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 20. Uchwała Nr 901/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19