1. Uchwała Nr 1025/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych pielęgniarza
  2. Uchwała Nr 1026/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych pielęgniarza
  3. Uchwała Nr 1027/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  19 listopada 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
  4. Uchwała Nr 1027/1/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  19 listopada 2021 r. w sprawie wykreślenia położnej z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
  5. Uchwała Nr 1028/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  19 listopada 2021 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
  6. Uchwała Nr 1029/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
  7. Uchwała Nr 1029/1/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
  8. Uchwała Nr 1030/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
  9. Uchwała Nr 1031/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
  10. Uchwała Nr 1032/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
  11. Uchwała Nr 1033/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych