1. Uchwała Nr 821/VII/2020 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
  2. Uchwała Nr 822/VII/2020 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
  3. Uchwała Nr 823/VII/2020 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
  4. Uchwała Nr 824/VII/2020 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
  5. Uchwała Nr 825/VII/2020 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
  6. Uchwała Nr 826/VII/2020 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
  7. Uchwała Nr 827/VII/2020 w sprawie zakupu komputera/laptopa na potrzeby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
  8. Uchwała Nr 828/VII/2020 w sprawie zakupu oprogramowania do komputera/laptopa na potrzeby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży