1. Uchwała Nr 948/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
  2. Uchwała Nr 949/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
  3. Uchwała Nr 950/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  28 czerwca 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
  4. Uchwała Nr 951/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  28 czerwca 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
  5. Uchwała Nr 952/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  28 czerwca 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
  6. Uchwała Nr 953/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie  przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
  7. Uchwała Nr 954/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka  samorządu zarażonego Covid-19
  8. Uchwała Nr 955/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form  kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
  9. Uchwała Nr 956/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  28 czerwca 2021 r. w sprawie zakupu komputera/laptopa na potrzeby Okręgowej Izby Pielęgniarek  i Położnych w Łomży
  10. Uchwała Nr 957/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych