1. Uchwała Nr 616/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
  2. Uchwała Nr 617/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
  3. Uchwała Nr 618/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
  4. Uchwała Nr 619/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
  5. Uchwała Nr 620/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych na czas określony
  6. Uchwała Nr 621/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wpisu do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
  7. Uchwała Nr 622/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wytypowanie osób do składu komisji konkursowej na stanowiska pielęgniarki oddziałowej