1. Uchwała Nr 1089/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
  2. Uchwała Nr 1090/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
  3. Uchwała Nr 1091/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
  4. Uchwała Nr 1092/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  05 maja  2022 r. w sprawie wpisu pielęgniarza do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
  5. Uchwała Nr 1093/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia  05 maja  2022 r. w sprawie  wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
  6. Uchwała Nr 1094/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  05 maja  2022 r. w sprawie  wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
  7. Uchwała Nr 1095/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  05 maja  2022 r. w sprawie  wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży