1. Uchwała Nr 1146/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 09 września 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP  w Łomży
  2. Uchwała Nr 1147/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 09 września 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP  w Łomży
  3. Uchwała Nr 1148/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 09 września 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
  4. Uchwała Nr 1149/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 09 września 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP  w Łomży
  5. Uchwała Nr 1150/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 09 września 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
  6. Uchwała Nr 1151/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia 09 września 2022 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
  7. Uchwała Nr 1152/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 09 września 2022 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych KOM/1/Łomża, EKG/1/Łomża