1. Uchwała Nr 1164/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
  2. Uchwała Nr 1165/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 21 listopada  2022 r. w sprawie wpisu pielęgniarza  do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
  3. Uchwała Nr 1166/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych