1. Uchwała Nr 188/VIII/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 26 marca 2024 w sprawie zatrudnienia na stanowisku pracownik biurowy w OIPiP w Łomży