1. Uchwała Nr 401/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
  2. Uchwała Nr 402/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych