1. Uchwała Nr 394/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
  2. Uchwała Nr 395/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
  3. Uchwała Nr 396/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
  4. Uchwała Nr 397/VII/2017 w sprawie wpisu do rejestru pielęgniarek, położnych
  5. Uchwała Nr 398/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
  6. Uchwała Nr 399/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
  7. Uchwała Nr 400/VII/2017 w sprawie wydania duplikatu utraconego prawa wykonywania zawodu