Regulamin Komisji ds. Kształcenia przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 97/VII/2016  ORPiP w Łomży z dnia 17.02.2016 r.

Regulamin Komisji ds. Kształcenia