Poniżej link dotyczący bezpłatnego webinara organizowanego przez NIPIP razem z PARPA „Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) w praktyce Pielęgniarki i Położnej” –  11 stycznia 2022 r

https://nipip.pl/fasd/