Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

DEPARTAMENT ZDROWIA

uprzejmie informuję, że w ramach projektu pn. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych
i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”

Zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego

Szkolenie odbędzie się w dniu 04 września 2021 roku (sobota) w godz. 10.00 – 14.30
i skierowane jest do kadry medycznej – lekarzy POZ, lekarzy uprawnionych  do sprawowania opieki zdrowotnej nad pracującymi i pielęgniarek POZ.

Szkolenie odbędzie w Łomży (wszystkie osoby, które zgłoszą się na szkolenie zostaną poinformowane o dokładnym miejscu szkolenia).

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 20 sierpnia 2021 r. na adres e-mail.

justyna.markiewicz@wrotapodlasia.pl,  telefon 85 66 54 455

magdalena.donejko@wrotapodlasia.pl, telefon 85 66 54 468

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia w ramach projektu „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania
w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”.

PROGRAM SZKOLENIA

10.00 – 10-45 Przywitanie uczestników przez prof. dr hab. Annę Moniuszko-Malinowską.

Sytuacja epidemiologiczna, chorób przenoszonych przez kleszcze w Polsce, Europie i na świecie.

10.45 – 11.30 Obraz kliniczny i powikłania boreliozy z Lyme oraz kleszczowego zapalenia mózgu.
11.30 – 12.15 Trudności diagnostyczne chorób przenoszonych przez kleszcze oraz wynikających z nich problemów.
12.15 – 12.30 Przerwa
12.30 – 13.15 Wytyczne dotyczące leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze.
13.15 – 14.00 Możliwości profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji oraz stosowania szczepień.
14.00 – 14.30 Podsumowanie, dyskusja i zakończenie szkolenia.