W związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie, związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS CoV-2, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w dniu 12 marca 2020 r. podjęła decyzję o zmianie kalendarza wyborczego do samorządu pielęgniarek i położnych.

Do 31 października 2020 r. okręgowe rady pielęgniarek i położnych przeprowadzą okręgowe zjazdy, na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

Jednocześnie Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Uchwałą 388/VII/2020 podjęła decyzję o zmianie terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, który odbędzie się do dnia 31 grudnia 2020 r. w Warszawie.

O terminie zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży delegaci zostaną poinformowani oddzielnym komunikatem i zawiadomieniem.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Łomży

DO POBRANIA:

Uchwała NRPiP Nr 387 zmiana kalendarza wyborczego

Uchwałą NRPiP nr 388 ustalenie terminu zjazdu