Szanowna Pani Przewodnicząca, zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie na stronie OIPiP ankiety skierowanej do pielęgniarek. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. dr hab. Matylda Sierakowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wpływ zagrożenia COVID-19 na psycho-społeczne funkcjonowanie pielęgniarek aktywnych zawodowo

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym, dotyczącym radzenia sobie w sytuacji trudnej, związanej z wykonywaniem pracy zawodowej w okresie trwania pandemii koronawirusa (COVID-19). Udział w badaniu jest dobrowolny. Badania mają charakter anonimowy i posłużą opracowaniu zbiorowemu. Prosimy o cierpliwość i rzetelność w udzielaniu odpowiedzi.