Zgłoszenia na Konferencję prosimy kierować do biura Izby:

telefonicznie – 86) 216-47-13

e-mail – biuro@oipip.lomza.pl

do dnia 01 czerwca 2022 r.